Missie en doelen

Project Baseline is een initiatief, ontwikkeld door Global Underwater Explorers (GUE). GUE moedigt duikers aan om activiteiten te verrichten, ter bescherming van het milieu. Via Project Baseline worden veranderingen in lokale wateren in kaart gebracht. Vrijwilligers, over de hele wereld, verzamelen gegevens over de waterkwaliteit van hun favoriete duikstek. Zo wordt een nieuwe baseline gecreëerd. Een groep jonge, ambitieuze duikers is hiermee ooit begonnen in Florida.

Lees meer over het ontstaan van Project Baseline in achtergrond.

Onze missie

Project Baseline Nionplas vraagt lokale duikers om de waterkwaliteit (en veranderingen daarin) van de Nionplas te observeren en te registreren. Duikers kunnen hun (voor persoonlijke doeleinden) al eerder verzamelde foto’s, videobeelden en duik-‘logs’ opslaan in de daarvoor bestemde database. Tevens worden zij aangemoedigd om structureel aanvullende metingen (zoals zicht- en temperatuurmeting) te verrichten, volgens een vooraf kenbaar gemaakte werkwijze. Als dit soort bevindingen op eenzelfde wijze, door zoveel mogelijk personen en over langere tijd worden vastgelegd, kan de gezondheidstoestand van de Nionplas serieus gevolgd worden. Help jij mee?

Onze doelen

Wat willen we bereiken met Project Baseline Nionplas?

- De gezondheid en vitaliteit van de Nionplas documenteren.
- Mensen (meer) bewust laten worden van de gezondheidstoestand van de Nionplas.
- Acties ondersteunen/verrichten om de gezondheid van de Nionplas te verbeteren.