Bestemmingsplannen Diepe Plassen Noord-Brabant

17
Jun

Bestemmingsplannen Diepe Plassen Noord-Brabant

De provincie wil een juiste bestemming voor de honderd diepe plassen in Noord-Brabant: natuur of juist recreatie. Om goede keuzes te kunnen maken, is eerst onderzoek nodig naar de huidige toestand van de diepe plassen. Ofwel:

Diepe plassen geven geheimen prijs.

Er is veel informatie nodig over alles wat leeft in en rond een plas. In het onderzoek van het NIOO wordt elke plas maar twee keer bezocht. Maar u als omwonende, gebruiker of beheerder ziet de plas veel vaker. Misschien kunt u ons helpen! Hoe? Dat vertellen we u graag tijdens een

Informatiebijeenkomst
woensdagmiddag 18 juni in de Rauwbraken.
 

Gedeputeerde Johan van den Hout (ecologie) neemt het voortouw: hij gaat zelf het water in om te kunnen rapporteren over wat er leeft in deze plas.
U treft ook studenten van de Wageningen Universiteit aan, die getraind worden in onderzoek in een diepe plas. 

Programma
13.30 – 14.00 uur: Inloop
14.00 - 14.30 uur: Introductie: welke geheimen hebben diepe plassen?
14.30 - 15.00 uur: Zelf monsters verzamelen en bespreken
15.00 – 15.15 uur: koffie/thee met iets lekkers
15.15 – 16.15 uur: Rondwandeling langs de plas

Locatie
Rauwbrakenweg 38, 5056 EJ Berkel-Enschot
Toegang gratis

Ivm catering graag even van te voren aanmelden:
thuijsmans@brabant.nl (073-6808040)